Language Tiếng Anh lớp 6 Review 4 trang 68

Language Tiếng Anh lớp 6 Review 4 được biên soạn cụ thể bởi ĐọcTàiLiệu hướng dẫn vấn đáp những câu hỏi bài tập trang 68 sách giáo khoa Tiếng Anh 6 tập 2

Language Tiếng Anh lớp 6 Review 4 hình 1

Tham khảo phương pháp làm bài và đáp án Language Tiếng Anh lớp 6 Review 4 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, giúp các bạn chuẩn bị Tiếng Anh lớp 6 Review 4 đầy đủ và chi tiết.

Language Tiếng Anh lớp 6 Review 4

Pronunciation Language Tiếng Anh lớp 6 Review 4

» Bài trước: Project Tiếng Anh lớp 6 Unit 12

Bài 1

Task 1. Circle the word with the different underlined sound. Listen, check and repeat the words.

( Khoanh tròn vào từ với âm gạch chân khác loại. Nghe, kiểm tra và lặp lại những từ. )Click tại đây để nghe :

1. A. calm B. hand C. plastic D. cat2. A. town B. cow C. snow D. how3. A. hat B. many C. bad D. apple4. A. bought B. couch C. sound D. mouth5. A. banana B. camera C. fantastic D. passenger

Hướng dẫn giải:

1. A2. C3. B4. A5. A

Vocabulary Language Tiếng Anh lớp 6 Review 4

Bài 2

Task 2. Complete each sentence with a suitable word from the box.

( Hoàn thành mỗi câu với một từ thích hợp từ trong khung. )air                                noise                                  soil                                     deforestation

1. __________ is bad for our planet.

2. __________ pollution can cause breathing problems for some people .3. A plane engine can make a lot of noise, so the new airport will increase __________ pollution here .4. We can’t plant any trees because the levels of __________ pollution here are very high .

Hướng dẫn giải:

1. deforestation

Tạm dịch: Phá rừng không tốt cho hành tinh chúng ta.

2. air

Tạm dịch: Ô nhiễm không khí có thể gây ra những vấn đề về hô hấp cho vài người.

3. noise

Tạm dịch: Một động cơ máy bay có thể gây ra nhiều tiếng ồn, vì thế sân bay mới sẽ làm tăng lượng ô nhiễm tiếng ồn ở đây

4. soil

Tạm dịch: Chúng ta không thể trồng bất kỳ cây nào bởi vì mức độ ô nhiễm đất ở đây rất cao.

Bài 3

Task 3. Choose the correct words.

( Chọn từ đúng. )

1. I couldn’t recognise/understand him in his uniform.

2. A robot recycles/guards their house every night.

3. Don’t forget to do/make the bed before you go to school.

4. It’s your turn to make/do the dishes, Nick!

Hướng dẫn giải:

1. recognize

Tạm dịch: Tôi không thể nhận ra anh ấy trong bộ đồng phục.

2. guards

Tạm dịch: Một người máy canh gác nhà của họ mỗi đêm.

3. make

Tạm dịch: Đừng quên dọn giường trước khi bạn đến trường.

4. do

Tạm dịch: Đến lượt bạn rửa chén đĩa rồi đó, Nick!

Grammar Language Tiếng Anh lớp 6 Review 4

Bài 4

Task 4. Complete the text using the verbs from the box and the correct form of will.

( Hoàn thành bài đọc, sử dụng những động từ có trong khung và dạng đúng của “ will ”. )be                                not need                         not be                             bring                   useBy the end of this century, we will have to explore the Moon to find important minerals. It ( 1 ) ____ dangerous for people so we ( 2 ) ____ robots instead of humans. It ( 3 ) ____ very expensive because robots ( 4 ) ____ money, food, air or water. They will only use solar energy. Robots will get minerals from the Moon and they ( 5 ) ____ them back to the Earth .

Hướng dẫn giải:

(1) will be

( 2 ) will use( 3 ) will not / won’t be( 3 ) will now won’t need( 5 ) will bring

Tạm dịch:

Vào cuối thế kỷ này, tất cả chúng ta sẽ phải tò mò ra Mặt trăng để tìm ra những khoáng chất quan trọng. Sẽ thật nguy hại cho con người do đó tất cả chúng ta sẽ sử dụng người máy thay cho con người. Sẽ không quá đắt chính bới người máy sẽ không cần tiền, thức ăn, không khí và nước. Chúng sẽ chỉ cần sử dụng nguồn năng lượng Mặt trời. Người máy sẽ lấy những khoáng chất từ Mặt trăng và chúng sẽ mang về Trái Đất .Bài 5

Task 5. Write conditional sentences — type 1, use the suggested phrases in the box.

( Viết những câu điều kiện kèm theo – loại 1, sử dụng cụm từ được nhu yếu trong khung. )

Condition

1. continue to pollute the air2. prevent deforestation3. recycle more

Possible result

– have breathing problems- save a lot of materials

– help animals and the planet

Hướng dẫn giải:

1. If we continue to pollute the air, we will have breathing problems .

Tạm dịch: Nếu chúng ta tiếp tục làm ô nhiễm không khí, chúng ta sẽ gặp những vấn đề về hô hấp.

2. If we prevent deforestation, we will help animals and the planet .

Tạm dịch: Nếu chúng ta ngăn chặn nạn phá rừng, chúng ta sẽ giúp động vật và hành tinh này.

3. If we recycle more, we will save a lot of materials .

Tạm dịch: Nếu chúng ta tái chế nhiều hơn, chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều nguyên liệu.

Bài 6

Task 6. Read e-mails from Nick and Phong. Fill each gap with might + the verb in brackets or will + the verb in brackets.

( Đọc email từ Nick và Phong. Điền vào mỗi chỗ trống với “ might ” + động từ trong ngoặc đơn hoặc “ will + động từ ” trong ngoặc đơn. )

Language Tiếng Anh lớp 6 Review 4 hình 2

Hướng dẫn giải:

1. might meet2. will leave3. will go4. might visit5. might go

Tạm dịch:

Chào Phong ,Mình rất vui chính do thời điểm ngày hôm nay mình đã đoạt giải diễn thuyết cá thể giỏi nhất. Mình sẽ đi ra ngoài vào tối thứ Bảy này, nhưng mình không chắc phải làm gì. Mình có lẽ rằng sẽ đến rạp chiếu phim hoặc mình sẽ gặp vài người bạn ở quán cafe. Một điều chắc như đinh là mình sẽ về tới nhà lúc 10 : 30 tối. Bạn có muốn đi cùng mình không ?Nick .Chào Nick ,Cảm ơn lời mời của bạn, nhưng mình bận vào cuối tuần này rồi. Gia đình mình sẽ đi Nghệ An. Chúng mình không chắc làm gì ở đó. Chúng mình có lẽ rằng sẽ thăm nhà Bác Hồ hoặc đi bãi biển Cửa Lò – nó tùy thuộc vào thời tiết nữa. Chúng ta hãy gặp nhau vào cuối tuần nhé !Phong .

Everyday English Language Tiếng Anh lớp 6 Review 4

Bài 7

Task 7. Match the sentences (1 -3) to the responses (a-c).

( Nối những câu ( 1-3 ) với câu vấn đáp ( a-c ). )

Language Tiếng Anh lớp 6 Review 4 hình 3

Hướng dẫn giải:

1 – A

Tạm dịch: 

Nếu tất cả chúng ta sử dụng túi tái sử dụng, tất cả chúng ta sẽ giúp ích cho môi trường tự nhiên .Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ mua vài túi tái sử dụng cho mẹ tôi .2 – C

Tạm dịch: 

Tôi đang vẽ ngôi mà mơ ước .Ồ, nó to quá !3 – B

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng trong tương lai chúng ta sẽ chế tạo được người máy làm được tất cả việc nhà.

Tôi không chấp thuận đồng ý với bạn. Nếu chúng làm tổng thể việc làm của tất cả chúng ta, tất cả chúng ta sẽ trở nên rất lười biếng .

» Bài tiếp theo: SkillsTiếng Anh lớp 6 Review 4

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời Language Tiếng Anh lớp 6 Review 4 trang 68 SGK Tiếng Anh 6 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *